Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

Habitat and Biodiversity Modeler (HBM)

 

Habitat and Biodiversity Modeler (HBM) predstavuje sadu nástrojov pre GIS užívateľov zameraných na ochranu prírody. Poskytuje nástroje pre modelovanie druhovej distribúcie, hodnotenie stanovíšť, zmenu stanovíšť, analýzovanie biodiverzity, plánovanie prírodných rezerv a biologických koridorov. Pozostáva z nasledujúcich komponentov:

 

TerrSet - Habitat and Biodiversity Modeler