Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

IČO: 36786161

IČ DPH: SK2022391558

Adresa:

Bystrický rad 39

960 01 Zvolen

tel.: +421 45 5326 940

mobil: +421 903 511 590

e-mail: info@gitech.sk