Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

Climate Change Adaptation Modeler (CCAM)

 

Climate Change Adapatation Modeler (CCAM) bol vyvinutý vzhľadom na rastúcu potrebu adaptácie na prebiehajúcu klimatickú zmenu. CCAM predstavuje súhrn nástrojov pre modelovanie budúceho stavu klímy a hodnotenie jej dopadov na stúpanie hladiny oceánov a morí, vhodnosť zberu plodín a druhovú distribúciu. Modeler obsahuje nástroje pre modelovanie klimatických scenárov s využitím modelov MAGICC a SCENGEN vyvinutých inštitúciou National Center for Atmospheric Research. Vhodnosť zberu plodín je modelovaná na základe Food and Agriculture EcoCrop databázy.

 

TerrSet - CCAM