Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

IDRISI spracovanie obrazov (IDRISI Image Processing)

 

Súčasťou systému TerrSet je aj sada nástrojov IDRISI Image Processing umožňujúca spracovanie záznamov diaľkového prieskumu Zeme. Nástroje sú v skratke rozdelené na nástroje obnovy, vylepšovania, transformácie a klasifikácie obrazov. Hoci systém poskytuje široké spektrum modulov určených pre spracovanie záznamov DPZ, dôraz je kladený predovšetkým na konverziu záznamov DPZ do interpretovateľných výstupov a máp. Systém obsahuje najširšiu ponuku klasifikačných techník, vrátane „tvrdých“ a „mäkkých“ klasifikácií založených na „učení sa“ (neurónové siete) a štatistickom opise. IDRISI Image Processing obsahujú skupiny nástrojov:

TerrSet - IDRISI spracovanie obrazov