Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

Spoločnosť GITech s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 2. júna 2007.

Činnosť spoločnosti:

 

Spoločnosť ďalej ponúka: