Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

IDRISI GIS Analýzy (IDRISI GIS Analysis)

 

Systém TerrSet obsahuje funkcionalitu predchádzajúcich verzií IDRISI. Moduly určené pre GIS analýzy sú zoskupené v rámci IDRISI GIS Analysis. Tak ako v predcháadzajúcich verziách IDRISI, aj naďalej sú podporované rastrové aj vektorové dáta, s dôrazom na spracovanie rastrov, ktoré umožňujú lepšie modelovanie prírodných procesov v čase a priestore. IDRISI GIS Analysis obsahuje nasledovné skupiny modulov:

TerrSet - IDRISI GIS analýzy