Predmet činnostiPonúkame...Kontakt

 

Systémové požiadavky

Pre systém Idrisi Andes je k dispozícii balík s programovými aktualizáciami a opravami v15.01.

Stiahnuť si ho môžete z tohto odkazu.

Pre IDRISI Taiga je k dispozícii na stiahnutie TU opravný balík v.16.04, ktorý vylepšuje funkčnosť modulov a opravuje niektoré chyby. Zoznam vylepšení si môžete prečítať v dokumente. Opravný balík v.16.04 inštalujte len v prípade, ak už máte nainštalovaný opravný balík v.16.02 alebo 16.03!

Pre IDRISI Taiga je k dispozícii na stiahnutie TU opravný balík v.16.05, ktorý vylepšuje funkčnosť modulov a opravuje niektoré chyby. Zoznam vylepšení si môžete prečítať v dokumente. Opravný balík v.16.05 inštalujte len v prípade, ak už máte nainštalovaný balík v.16.02 alebo vyšší!

Pre IDRISI Selva je k dispozícii na stiahnutie TU opravný balík v.17.02, ktorý vylepšuje funkčnosť modulov a opravuje niektoré chyby. Zoznam vylepšení si môžete prečítať v dokumente. Opravný balík v.17.02 inštalujte len v prípade, ak už máte nainštalovaný balík v.17.01!

*Inštalácia IDRISI na systéme Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1

1. Inštaláciu spúštajte vždy voľbou Spustiť ako správca (administrátor)- na CD médiu kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Setup.exe a potvrďte voľbu Spustiť ako správca (príp. administrátor; angl. Run as Administrator).

2. V prípade ak sa pri konci inštalácie zobrazí varovné okno systému Windows, týkajúce sa inštalácie klientského aktivátora (Client Activator), zvoľte doporučené nastavenia (recommended option).

3. Po nainštalovaní, prvý-krát spustite softvér IDRISI voľbou Spustiť ako správca: V ponuke Štart - Všetky programy systému Windows kliknite pravým tlačidlom myši na spúšťací súbor programu IDRISI a zvoľte voľbu Spustiť ako správca (príp. administrátor; angl. Run as Administrator). Po tomto prvom spustení by mal softvér IDRISI fungovať správne pre všetkých užívateľov.